0
km ročná najazdená vzdialenosť osobného vozu
0
l/100 km zníženie spotreby zmenou jazdného štýlu vodiča
0
€ ročná úspora na spotrebe pohonných hmôt

Aplikácia pre úsporu nákladov

Využívajú títo zákazníci

Spôsob užívania firemných vozidiel vo veľkej miere ovplyvňuje spotrebu paliva a mieru amortizácie vozidiel. Neefektívne využívanie vozového parku a nesprávny štýl jazdy vodičov môžu zvýšiť prevádzkové náklady firmy až o desiatky percent. S aplikáciou Ekonomika prevádzky dokážete jednoduchšie odhaliť prehrešky vodičov oproti optimálnej prevádzke a riešiť ich nápravu.

Agresívna a rýchla jazda vodičov nielen zvyšuje bezpečnostné riziko a môže skončiť nehodou, ale jazda typu „brzda-plyn“ zvyšuje náklady na pohonné hmoty a má za následok vyššie opotrebenie vozidiel. Sledujte, akým štýlom vaši vodiči jazdia prostredníctvom prehľadných reportov vo funkcii Štýl jazdy.

oni EKONOMIK_WEB

Ďalším nepríjemným problémom, ktorý musia majitelia firiem riešiť, je krádež paliva. ONI system poskytuje rozsiahle štatistiky o využití a práci stavebných a poľnohospodárskych strojov a ekonomike prevádzky, na základe ktorých môžete optimalizovať využitie a prevádzku vozidiel. Nielen, že minimalizujete zbytočné prestoje, ale pokiaľ sú vozidlá vybavené palivomerom, dokážete odhaliť krádež paliva a následne jej zamedziť.

Výhody používania aplikácie pre úsporu nákladov ONI system

  • Vyčítanie informácií o spotrebe z CAN či FMS zbernice vozidla
  • Inštalácia palivových tyčí pre odhalenie krádeže paliva
  • Imobilizácia vozidiel, strojov alebo manipulačnej techniky pre zamedzenie zneužitia neoprávnenou osobou
  • Identifikácia obsluhy – jasne preukázateľná zodpovednosť vodičov za užívaný firemný majetok
  • Obojstranná komunikácia medzi dispečerom a vodičom prostredníctvom navigácie Garmin pre lepšiu efektivitu práce

  • Automatické generovanie knihy jázd ušetrí čas na spracovanie cestovných dokladov
  • Rýchle zníženie nákladov vďaka prehľadným reportom o vyťažení vozidiel a strojov
  • Optimalizácia prevádzky autobusov, presné informácie o voľnobehu alebo kúrení
  • Štýl jazdy ako nástroj pre „výchovu“ vodičov

 

Chcete se dozvedieť viac?

buton_viceinfo_onisystem

Fotogalerie

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848