Monitorování stavebních strojů

Majitelé firem využívajících stavební stroje a stavbyvedoucí mohou pomocí GPS jednotky ONI system a aplikace Vytížení stroje:

 • zjistit aktuální i historickou polohu stavebních strojů, místo výkonu práce, odpracované hodiny, jednotlivé jízdy.
 • zobrazit stav v jakém se stroj nacházel (pouze zapnutý klíček, motor běžel na volnoběh, stroj pracoval na jednom místě, stroj byl převážen na jiné pracoviště) a čas, jak dlouho stav trval.
 • kontrolovat spotřebu paliva a dostávat upozornění v případě krádeže, snížit riziko odcizení nebo zneužití stroje.
 • zpracovávat reporty o používání stavebních strojů a optimalizovat jejich využití, vést knihu jízd pro rozúčtování nákladů na jednotlivých zakázkách.
 • chránit stroje proti krádeži. Zvláštní funkcí ONI systému je hlídání stroje i ve vypnutém stavu. Pokud stroj někdo naloží a převáží jej, zaznamená se trasa převozu. Pokud někdo stroj nastartuje, neidentifikuje se nebo opustí definovanou zónu pro pohyb stroje, vyvolá automaticky poplach.
Quarry Shovel

Usnadněte si práci využitím technologie pro stavební stroje

 • Kontrolujte průběžně přehledy práce jednotlivých strojů. Zjistěte, proč vznikají prostoje. Zmenšete čas volnoběhu stroje na minimum.
 • Optimalizujte využití pracovní skupiny. Upravte počty stavebních strojů na jednotlivých pracovištích.
 • Používejte navigaci jako mobilní docházku. Evidujte příchody, odchody a přestávky řidičů, nakládku a vykládku nákladu.
 • Hlídejte plán pravidelné údržby a opravy stroje. Evidujte motohodiny.
 • Identifikujte řidiče, kteří stavební stroj řídili. Zabraňte pokutám za jízdy neoprávněných řidičů.

 • Snižte spotřebu pohonných hmot a opotřebení motoru. Sledujte překročení maximálních otáček, zařazený rychlostní stupeň, ujetou vzdálenost a údaje o tankování. Odhalte krádež paliva nebo zbytečně zapnuté přídavné topení.
 • Veďte knihu jízd elektronicky. Evidujte a účtujte práci na konkrétních zakázkách.
 • Hlídejte krádež a odtah drahých stavebních strojů.
 • Chraňte své zaměstnance. Využijte tlačítka pro vyhlášení stavu ohrožení.
 • Nechte si posílat upozornění na nežádoucí stavy SMS nebo emailem.

 

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885