Monitoring osob

Využívají tito zákazníci

Technologie pro monitorování lidí zvyšuje jejich bezpečnost a detekuje stavy tísně. V případě ohrožení života nebo jiné omezující situace může sledovaná osoba kontaktovat dispečink a přivolá si pomoc.

Dodáváme hardware a software, který umožňuje hlídat jak osoby pohybující se volně v terénu, tak v uzavřených prostorách.

  • Mobilní tísňové jednotky – pro osoby, které se volně pohybují mimo vyhrazené budovy nebo areály je určena jednotka, která umí posílat GPS polohy, detekovat krizové stavy, přivolat pomoc, telefonovat a hlídat technický stav zařízení.
  • Domácí tísňové jednotky – především pro seniory, které je nutné monitorovat v jejich bytě, je určeno stacionární zařízení. Hlavní jednotka systému umí připojit bezdrátová tlačítka, táhla do sprchových koutů, požární a bezpečnostní čidla atd. Toto zařízení pak umožňuje přivolat pomoc, automaticky detekovat krizové a technické stavy a telefonovat na dispečink.
  • Systém tísňových tlačítek – je určen pro domovy pro seniory nebo jakékoliv pracoviště s možností napadení personálu (nemocnice, nákupní centra, benzinové stanice atd.). Hlavním prvkem je komunikátor REGGAE s integrovaným přijímačem bezdrátových tísňových tlačítek a tísňová tlačítka v různých provedeních. Tísňové zprávy jsou zasílány na pult centrální ochrany PCO.

Zvyšte bezpečí dětí, seniorů a zaměstnanců v nebezpečných provozech.

Výhody používání technologií pro monitoring osob

  • Zařízení byla vyvinuta speciálně pro tísňové aplikace
  • Odolná zařízení s vysokou životností
  • Propojení s monitorovací aplikací 1Box
  • Využití kombinace přenosových tras a multiSIM karet

Chcete se dozvědět více?

Stáhněte si leták tísňová tlačítka – Leták_tísňová_tlačítka.pdf

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885